Vítejte na pracovišti fyzioterapie. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení (NZZ), kde Vám mohu poskytnout odbornou terapii.

Jsem atestovaný fyzioterapeut s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu.


Počínaje podrobným kineziologickým vyšetřením, stanovením léčebného programu a dále pak již konkrétní terapií Vám mohu pomoci od bolestí -prostřednictvím technik, vybraných Vám přímo na míru. V neposlední řadě provedu proškolení pro domácí péči a preventivní program.

U dětí probíhá specifická diagnostika dle Vojty a instruktáž rodičů v aktivaci Vojtovy metody.

 V oboru fyzioterapie (rehabilitace) pracuji od roku 1989.

Pokud máte potíže, či bolesti s pohybovým aparátem, či pokud hledáte pro své dítě Vojtovu metodu, můžete mne kontaktovat zde.

Tato ordinace je součástí pracoviště ATITUDA.

Nabídka péče

 

Děti:

Odborné fyzioterapeutické vyšetření novorozenců a kojenců, terapie Vojtovy metody, instruktáž rodičů pro domácí terapii, poučení o správném psychomotorickém vývoji (manipulace s dítětem, správná obuv, správné držení těla..) od narození, až do 15ti let.

 

Dospělí:

Terapie Vojtovy metody pro všechny věkové kategorie, Mc Kenzie diagnostika a terapie, kinesiotaping, mobilizace kloubů. Edukace, škola zad, ergonomie prac. prostoru, vhodný pohybový režim.

 

Diagnózy:

 • CKP – Centrální koordinační porucha – u dětí do 1 roku věku (preventivní vyšetření také u stavů po komplikovaných těhotenstvích a porodech)

 • ICP - Infantilní cerebelární paréza ( dříve DMO – Dětská mozková obrna) v dětském i dospělém věku

 • Dysplazie kyčelní

 • Fixované asymetrické držení hlavy (=tortikolis)

 • Vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády, kořenové syndromy

 • Bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře

 • Výhřezy plotének, stavy před i po operaci páteře

 • Periferní parézy

 • Syndrom zmrzlého ramene (periartritida)

 • Pes eguinovarus congenitus

 • Skolioza

 • Vadné držení těla dětí i dospělých

 • Jiná neurologická onemocnění

Při práci mi pomáhá iŠanon, jednoduchý nástroj na evidenci dokumentů a kontaktů  www.isanon.cz