IRENA ŠAMŠOVÁ

FYZIOTERAPEUTKvalifikace:

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Fyzioterapeut.

Atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie.

 

Člen výkonného výboru Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty

http://www.vojtovaspolecnost.cz/cs/vojtova-metoda

Člen profesní organizace Fyzioterapeutů UNIFY

 http://www.unify-cr.cz/kontaktni-informace-unify-cr.html

 

 Praxe:

od 4/2016       Privátní praxe Praha 8

1999- 2016      Privátní praxe Praha 7

1991-1999         FN Bulovka, Praha 8, odd. neurologie, dětská interna, dětská chirurgie, 

                            novorozenecké odd., porodnice, interna, chirurgie, traumatologie. Od r. 1993

                           převážně dětské a  novorozenecké odd.

1989-1991        Dětská léčebna Vesna,  SLL  Janské Lázně

1989                  Ukončení studia fyzioterapie

 

Kurzy:

1991 Vývoj vzpřimovacích mechanismů, přednášející -prof. Vojta, Praha

1992 Patologie hybnosti, přednášející – prof. Vojta, Praha

1994 Opakovací a doplňující kurz Vojtovy metody, přednášející V. Kováčiková, Praha

1999 Osvědčení Metoda V. Vojty – RL Corpus, Olomouc

2003 Kurz metoda Mc Kenzie, E. Nováková, NCONZO Brno

2006 Diagnostika a terapie funkčních poruch, kurz A, Verchozinová Věra, Praha 2

2008-2011 Studium Aplikovaná fyzioterapie, IPVZ Praha

2009 Nespecifické mobilizace pomocí míčků, Jebavá Zdena, Praha 9

2010 Informační odborný kurz Mc Kenzie metody NZZ – REHASPRING, E. Nováková, Čelákovice

2010 Stabilizace páteře – teorie, IPVZ Praha, Mgr. M. Veverková

2010 Stabilizace páteře – praxe, IPVZ Praha, Mgr. M. Veverková

2010 Specializační kurz – Přehled metodik používaných ve Fyzioterapii, IPVZ Praha, Mgr. M. Veverková

2021 MDT dle Mc Kenzie, část A-D, E.Nováková, Praha, Kladno

 

Pravidelně se dlouhodobě účastním odborných seminářů a konferencí z oboru fyzioterapie. Na našem pracovišti spolupořádám pracovní semináře s paní Marcelou Klemovou.